Materiały kompozytowe do naprawy czynnych rurociągów i zbiorników. Innowacyjne rozwiązania zapewniające skuteczną i trwałą ochronę infrastruktury przemysłowej. Idealne rozwiązanie dla utrzymania niezawodności i bezpieczeństwa instalacji

REINFORCEKiT® 4D

kompozytowy system naprawy i wzmocnienia rur

REINFORCEKiT® 1D

aktywowany wodą poliuretanowy system naprawy i wzmocnienia rur

TANKiT®

system awaryjnej naprawy uszkodzonego zbiornika

REINFORCEKiT® Patch

system długoterminowej naprawy uszkodzonego zbiornika

STOPKiT®

system awaryjnej naprawy wycieku rurociągu do 80bar (EPRS)

ROLLERKiT®

ochrona lub naprawa kompozytowa korozji pod podporą (CUS)

REINFORCEKiT® BEAM

naprawa kompozytowa uszkodzonych słupów i belek

DKiT®

ochrona przed korozją słupów stalowych

REFLANGEKiT®

naprawa aktywnej nieszczelności połączenia kołnierzowego