Usługi oraz rozwiązania tworzone na potrzeby naszych klientów.

SFPC® POLY-LAM

kompozytowe wzmocnienie izolacji antykorozyjnej

SFPC® SOLIDE HT-EN

dwuskładnikowa opaska poliuretanowa typ 18B oraz 18E

SFPC® SOLIDE PP

zabezpieczona obudową PP dwuskładnikowa opaska poliuretanowa typ 18E

SFPC® SOLIDE GRPU

kompozytowo-poliuretanowe zabezpieczenie połączeń spawanych

Casing Filler technology fills the space between the product pipe and the casing pipe stopaq

SFP Casing Filler FS™

syntetyczna masa wypełniająca przestrzeń międzyrurową

SFPC® BROM SUPPORT

podpory izolujące wykonane z kompozytu poliestrowo-szklanego

SFPC® CES

system uszczelniania końców rur ochronnych

SFPC® SOLIDE Smart Kit

szybko utwardzalna powłoka poliuretanowa do napraw i uzupełnień

SFP Composites™ GRS

kompozytowy system do wzmocnienia rurociągów

SFP Composites™ MCU REPAIR OUTER WRAP

system naprawy i wzmocnienia rur aktywowany wodą

SFPC® Transition REIN-MCU KIT

zabezpieczenie mechaniczne przejść ziemia-powietrze

SFPWrap WT

PVC/PMMA Kettner

SFPWrap B30 System ALTENE

system jednotaśmowy w klasie B30

SFPWrap C50 System ALTENE

system dwutaśmowy w klasie C50